Rådet i det nye år

Tegning af en kalender med årstallet 2018 skrevet på forsidenDet Centrale Handicapråds medlemmer bliver udpeget for en periode på fire år. Perioden følger kommunalvalget, hvor der også etableres nye kommunale handicapråd. Da der var valg i november, bliver 2018 således også startskuddet til en ny rådsperiode for Det Centrale Handicapråd. Mange af medlemmerne fortsætter på posten, mens enkelte stopper, og nye kommer til.
 

Dan Boyter bliver formand

Det bliver også en ny formand, der sætter sig i spidsen for rådet fra 1. januar 2018. Den nye formand er Dan Boyter. Han kommer til rådet med en fortid som direktør for virksomheden Pressalit A/S, der laver hjælpemidler til mennesker med handicap og er hovedsponsor til Parasport Danmark. Desuden sidder den kommende formand i en række bestyrelser inden for det sociale og kulturelle område.

Udskiftning af medlemmer

Et af de medlemmer, der har valgt at stoppe, er Annemette Ruth, kommandør, der er personligt udpeget af børne- og socialministeren. Hendes plads bliver overtaget af John Petersson, der er næstformand i Parasport Danmark og tidligere præsident for den Europæiske Paralympiske Komité.

Derudover kan rådet byde velkommen til Knud Kristensen, formand for SIND, der er indstillet af Danske Handicaporganisationer, Janne Sander, næstformand i muskelsvindfonden, der også er indstillet af Danske Handicaporganisationer, Morten Hjelholt, lektor, IT-Universitetet, der er indstillet af IT-Universitetet,  Søren Langager, lektor på DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, der er indstillet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Lise Bjørg Pedersen, Sekretariatsleder i brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, der er indstillet af DI Transport.

Rådet siger farvel og tak for indsatsen til Lise Beha Erichsen, Direktør for Hjernesagen, Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, Susan Tetler, Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Lars Rune Christensen, IT-Universitetet og Henrik Friis, DI Transport.

Vi ses i 2018!