Unge med handicap i fokus på rådsmøde

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse(STU) var på dagsordenen på mødet i Det Centrale Handicapråd den 5. december.
Uddannelsen er til unge under 25, der har handicap eller andre udfordringer, der gør, at de ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse som for eksempel en erhvervsuddannelse eller gymnasieuddannelse.

På baggrund af en større evalueringsrapport tog rådet fat på en spændende drøftelse af succeser og udfordringer ved uddannelsen. Et område der skabte debat, var de mulige årsager til det relativt store frafald blandt eleverne - hele 25% falder fra.

Forholdene for de elever, der færdiggør deres STU, blev også vendt:

”Det er dejligt, at uddannelsen fungerer godt. Men der skal fokus på brobygning mellem uddannelsen og voksenlivet. STU’en giver ikke adgang til videre uddannelse, men skal ruste de unge til et voksenliv,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd

Fra skole til ungdomsuddannelse
Unge med handicap, der kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, var næste punkt på rådets dagsorden. Det Centrale Handicapråd har gennem længere tid drøftet behovet for en undersøgelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

”Det er en svær overgang, både for unge med og uden handicap. Det er vigtige valg og ofte fører overgangen til en række usikkerheder, der specielt for unge med særlige behov, kan resultere i en ustabil start på uddannelsen, med fare for at de ikke kan gennemføre forløbet” siger Anette Laigaard.

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at der bliver gennemført en undersøgelse, så vi kan blive klogere på, hvordan virkeligheden ser ud og hvorfor.  

Når rådet mødes igen i 2018, vil det være med en række nye rådsmedlemmer og med erhvervsmanden Dan Boyter som ny formand.

Tirsdag, 19 december, 2017