Nyheder

Institut for menneskerettigheder lancerer i dag Handicapbarometeret.
Handicapbarometeret består af en række data, hvor forholdene for mennesker med og uden handicap sammenlignes over tid. Der er 10 udvalgte områder, som forholdene for mennesker med handicap måles på. Områderne er udvalgt fra handicapkonventionen, og håbet er, at mål på disse områder kan inspirere ny politik til gavn for mennesker med handicap.

Tallene gør det også lettere at vurdere, om udviklingen går den rigtige vej omkring FN’s Handicapkonvention.

(13. december 2017)

Der er flere med handicap, end du tror

Mange mennesker har et handicap, synligt eller usynligt – og mennesker med handicap kommer i alle former og størrelser. Det er budskabet i den kampagnevideo, der kan ses her, Det Centrale Handicapråd lancerede for at markere FN’s internationale handicapdag søndag den 3. december.

(3. december 2017)

Det bliver erhvervsmanden Dan Boyter, der fra 1. januar 2018 skal stå i spidsen for Det Centrale Handicapråd.

Social- og Børneminister Mai Mercado har netop udpeget Dan Boyter som ny formand for Det Centrale Handicapråd. Dan Boyter har været direktør for virksomheden Pressalit A/S, der laver hjælpemidler til mennesker med handicap. Den kommende formand sidder desuden i en række bestyrelser inden for det sociale og kulturelle område og kommer derfor til rådet med både solid ledelseserfaring og stor viden om social- og handicapområdet.

(16. november 2017)

Nu er det snart tid til kommunal- og regionsvalg. Vi har samlet fakta om mennesker med handicap, som kan bruges i forbindelse med valget.

(12. oktober 2017)
Det Centrale Handicapråd mødtes tirsdag d. 3. oktober, hvor blandt andet disruption og diskriminationsforbud var på dagsordenen.
 
(5. oktober 2017)

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard, har valgt at træde tilbage fra posten i udgangen af indeværende rådsperiode, som slutter ved årsskiftet. Beslutningen skyldes et personligt ønske om at komme ud i verden med sin mand, mens krop og sind tillader det. 
 

(3. oktober 2017)

Den seneste tid har der været meget debat om regeringens udspil til et diskriminationsforbud, der skal gælde for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd ser forbuddet som et vigtigt skridt i den rigtige retning, da det sender et klart signal om ligebehandling, respekt og tolerance. I sit høringssvar understreger rådet dog vigtige elementer, der er afgørende for, om forbuddet får den ønskede effekt:

(26. september 2017)

Mandag den 4. september holdt Det Centrale Handicapråd sammen med KL og Danske Handicaporganisationer et dialogmøde for en række kommunale handicapråd.

(6. september 2017)

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger,

(10. juli 2017)

Socialministeriet har netop offentliggjort ’Socialpolitisk Redegørelse 2017’, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark.

(23. juni 2017)