Nyhedsarkiv

Socialministeriet har netop offentliggjort ’Socialpolitisk Redegørelse 2017’, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark.

(23. juni 2017)

Tirsdag d. 6. juni gæstede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen rådsmødet for at fremlægge sine visioner for, hvordan flere mennesker med handicap kommer på arbejdsmarkedet.

(13. juni 2017)

Igen i år deltager Det Centrale Handicapråd i Folkemødet. Vi synes, det er vigtigt at sætte handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen og diskutere, hvordan vi finder de bedste løsninger for mennesker med handicap, så alle bliver inkluderet i samfundet og får størst mulig livskvalitet.

Her kan du læse mere om de debatter, som rådets formand, Anette Laigaard, deltager i.

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi!

 

Torsdag d. 15. juni, kl. 14.30 – 15.30

Debat: Få de rette kompetencer i spil - for mennesker med handicap!

(6. juni 2017)

SFI offentliggjorde 30. maj en ny rapport om handicap, beskæftigelse og uddannelse. Rapporten viser blandt andet, at der er potentiale for at få flere mennesker med handicap i job. Det Centrale Handicapråd mener, at bedre kendskab til kompensationsordninger og bekæmpelse af fordomme er vejen frem, hvis det skal lykkes.

Formand, Anette Laigaard, udtaler:

(30. maj 2017)

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard er bekymret over de lempelser af kravene til tilgængelighed, som boligministeren har foreslået i sin revidering af bygningsreglementet.

(17. maj 2017)

Transport-, bygnings og boligminister, Ole Birk Olesen, vil ophæve kravet om niveaufri adgang til nybyggede parcelhuse - og dermed gøre livet langt mere besværligt og isoleret for mennesker med handicap, der ikke vil kunne komme ind i disse huse.

(17. maj 2017)
Beskæftigelse stod højt på dagsorden, da Det Centrale Handicapråd mødtes torsdag d. 4 april.

Rådsmødet blev afholdt hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der også indledte mødet med at holde et oplæg om deres indsats for at få flere mennesker mad handicap i job.

(8. april 2017)

Det var en engageret og veloplagt børne- og socialminister, der kiggede forbi, da Det Centrale Handicapråd mødtes onsdag den. 22. februar.

Ministeren startede sit besøg med at inkassere den bjørnekrammer, som næstformand i rådet og formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, havde lovet hende efter udmeldingen om, at regeringen vil arbejde for et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. 

(2. marts 2017)

Vi er i den fjerde industrielle revolution og taler om robotternes rolle på arbejdsmarkedet. Men hvad er konsekvenserne for personer på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap og de sociale virksomheder?

Dette ser Den Sociale Kapitalfond, Trygfonden og Det Centrale Handicapråd nærmere på i udviklingsprojektet ”Disrupted?”. Projektet skal kvalificere billedet af, at ”robotterne kommer”. Vi skal blive klogere på hvilke jobudfordringer og jobmuligheder, der er indenfor de kommende 10-20 år.

(10. februar 2017)

Idékatalog med konkrete idéer til, hvordan man kan øge tilliden mellem kommunen og borgere med handicap.

(26. januar 2017)

Sider