Nyhedsarkiv

''Det er ikke rimeligt, at mennesker med handicap bliver stillet ringere end andre,'' udtaler formand Tue Byskov Bøtkjær i anledning af pressesagen om, at mennesker med udviklingshæmning under værgemål får dårligere bankrenter end andre.

(25. marts 2011)

Socialministeren har udpeget medlemmerne af Det Centrale Handicapråd. Formand Tue Byskov Bøtkjær glæder sig til at komme i gang.

(9. marts 2011)

Psykiatrifonden lancerer ny landsindsats om skizofreni i dag, mandag den 21. februar. Kampagnen skal nedbryde tabuer om skizofreni og øge danskernes viden om sygdommen, så flere kan komme i behandling.

(21. februar 2011)

Europa-Parlamentet har vedtaget en forordning om buspassagerers rettigheder, så beskyttelsen af passagerer nu gælder alle transportformer på EU-plan. Det betyder, at mennesker med handicap sikres rettigheder - også ved bustransport.

(16. februar 2011)

Danske fysioterapeuter har undersøgt holdninger til vederlagsfri fysioterapi hos partnerne i ordningen. Det er en god ordning, viser analysen, men flere savner dokumentation for kvaliteten af behandlingen.

(11. februar 2011)

DR's public service-kontrakt for 2011-2014 indeholder krav om brugerråd og som noget nyt tolkning af debat- og faktaprogrammer.

(7. februar 2011)

Børn med handicap og kronisk sygdom har ret til sygeundervisning, udtaler Ombudsmanden i en sag fra Holbæk. En undersøgelse fra sidste år viste, at syv ud af ti børn med gigt ikke får den undervisning, de har krav på ifølge folkeskoleloven.

(3. februar 2011)

Ny sekretariatsleder for Det Centrale Handicapråd bliver Andreas Jull Sørensen, som kommer fra en stilling som kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

(1. februar 2011)

Regionerne afholdt Psykiatriens Topmøde den 20. og 21. januar og offentliggør en række visioner for fremtidens psykiatri fra mødet.

(28. januar 2011)

Ældre skal have mulighed for at komme hurtigt på seniorførtidspension ifølge regeringens udspil til en tilbagetrækningsreform.

(26. januar 2011)

Sider