Anette Laigaard

Formand for Det Centrale Handicapråd

Udpeget af Børne- og Socialministeren

Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Mennesker med handicap skal have mulighed for at udnytte deres potentiale og blive en aktiv del af samfundet i det omfang, det er muligt for hver enkelt. Samfundet er os allesammen, og det ligger mig meget på sinde, at de mange ressourcer både menneskeligt, økonomisk og teknologisk, der findes i det danske samfund, sættes i spil lige præcis der, hvor behovene er. 
Her kan Det Centrale Handicapråd spille en betydelig rolle. Rådets brede sammensætning af aktører, der bruger tid og kræfter på at gøre en forskel, ser jeg som et spændende forum og et godt afsæt for at nå nogle resultater, der kan være med til at sikre en forskel for mennesker med handicap. 
 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Det gode liv kræver, at vi hver især kan træffe egne valg om, hvordan vi indretter os i hverdagen. Det kan være små valg eller store valg. Det vigtige er, at vi kan mærke, at vi har indflydelse på udviklingen af vores eget liv. Samfundet er dynamisk, og der opstår løbende nye muligheder og nye forhindringer. Vi skal turde gribe de nye muligheder og finde de nye synergier, der kan skabe udvikling og bedre løsninger både for det enkelte menneske og for samfundet generelt. Det kan være bedre uddannelsesmuligheder for unge med handicap. Det kan være rekruttering af arbejdskraft målrettet de områder, der har svært ved at finde medarbejdere med de rette kompetencer. Det kan være en boligstruktur, der tilgodeser mulighederne for et liv på egne præmisser ved hjælp af ny teknologi, eller det kan være bedre løsninger for, at alle børn kan favnes i folkeskolen.
 

Kort sagt: Jeg har en ambition om, at rådet skal have fingeren på pulsen mange steder for at være med til at påvirke handicappolitikken bredt i Danmark.