Annemette Ruth

Kommandør

Personligt udpeget af socialministeren

Portræt af Annemette Ruth

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg har gennem det meste af mit arbejdsliv været optaget af at bidrage til, at mennesker, der tilhører en minoritetsgrupppe, kan få bedre muligheder. Jeg har i en årrække beskæftiget mig med ligestilling i forsvaret – både i forhold til kvinder og etniske minoriteter. Jeg har også været involveret i det danske forsvars veteranarbejde - herunder i særlig grad støtte til de soldater, der som følge af deres udsendelse i en international mission har fået psykiske problemer. Det blev tydeligt for mig, at det danske samfund ikke er gearet til at håndtere denne gruppe på en tilfredsstillende måde. Der er også på andre områder et behov for at forbedre vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse eller handicap.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Medlemmerne af Det Centrale Handicapråd sidder inde med mange forskellige ressourcer. Tilsammen har vi mulighed for dels at identificere vigtige problemstillinger og dels at få skabt opmærksomhed omkring dem. Jeg håber, at den øgede opmærksomhed bl.a. vil resultere i, at beslutningstagere både i det offentlige og i den private del af samfundet i højere grad vil indtænke de behov, som mennesker med funktionsnedsættelse har, i deres løsninger. Jeg tror også på, at rådet ved at medvirke til at skabe en øget indsigt hos den øvrige del af befolkningen, kan være med til at nedbryde nogle af de fordomme, der eksisterer i forhold til mennesker med handicap.