Janne Sander

Næstformand i muskelsvindfonden

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Tekst på vej.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Tekst på vej.