Kirsten Rask

Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Indstillet af Danske Regioner

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er udpeget af Social- og Integrationsministeren efter indstilling fra Danske Regioner til at deltage i Det Centrale Handicapråd. I rådet kan jeg bidrage med min viden og erfaring fra mit arbejde som regionsrådsmedlem og sygeplejerske.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

At være med til at sikre lige muligheder for alle i vores land - ud fra de evner vi nu engang er født med eller har erhvervet os - herunder at sikre, at der er lige vilkår for personer med handicap som for alle andre. Mit langsigtede håb er, at Det Centrale Handicapråd overflødiggøres - at mennesker med et handicap er en naturlig del af vores samfund, som inddrages i alle livets facetter f.eks. i skoler, uddannelser, job, arbejde, bolig etc.