Kristian Jensen

Centerleder i Handicapidrættens Videnscenter

Personligt udpeget af socialministeren

Kristian Jensen

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg mener, at jeg kan bidrage med noget nyttigt på især tre områder: Idræt, aktiv fritid og jobskabelse for personer med nedsat funktionsevne. Det er emner, jeg har arbejdet praktisk med det meste af mit voksenliv. Først som frivillig og ansat i Dansk Handicap Idræts-Forbund (1973-1995), siden som leder af Handicapidrættens Videnscenter (1995-2015).

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Der er i samfundet et stort behov for at styrke aktivitet og deltagelse for personer, som har en fysisk, psykisk eller sensorisk funktionsnedsættelse. Det gælder for børn og unge som for voksne og ældre. FN’s handicapkonvention kridter banen op: Lige adgang til deltagelse i idræt og kultur, fritid og arbejdsliv, uddannelse, karriere og samfundsmæssige fællesskaber. Men der skal mere til, for at de gode hensigter kan omsættes til handling. Uligheder i sundhed, indkomst og beskæftigelse viser, at vi har langt igen. Der er meget at tage fat på.