Lars Rune Christensen

Lektor, IT-Universitetet

Indstillet af IT-Universitetet

Billede af Lars Rune Christensen, lektor. Indstillet af IT-Universitetet

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Som forsker i menneske-computer interaktion har jeg gennem de seneste 10 år arbejdet med teknologi på arbejdspladsen og i hjemmet. Forskningen har til b.la. til formål at forbinde mennesker og forbedre deres livskvalitet. I min forskning arbejder jeg tæt sammen med de mennesker, der skal anvende teknologien, ligesom jeg arbejder sammen med forskere fra andre fagområder.

Jeg har arbejdet sammen med Aarhus kommune om at designe teknologi der kan forbinde det netværk af mennesker der tager sig af vores ældre. For at sikre at ældre med  fysiske og kognitive udfordringer kan blive længere i eget hjem. Yderligere arbejder jeg sammen med Rigshospitalet om at udforme teknologi og services der indgår i nye behandlingsformer for kroniske syge, herunder epilepsi. 

Jeg forventer at min forskning kan bidrage til især forståelsen af, hvordan teknologien bedst kan give et bedre hjemmeliv og arbejdsliv for mennesker med handicap.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Teknologien har et stort potentiale som instrument for inklusion af mennesker med handicap, både i arbejdsstyrken og i fritidslivet. Min ambition er, at Det Centrale Handicapråd sætter fokus på, hvordan teknologien designes, så den understøtter mennesker med handicap både i deres arbejdsliv og i hjemmet. Det er også min ambition, at Det Centrale Handicapråd vil arbejde for, at de mennesker, der skal bruge teknologien, inddrages i udformningen af den.