Mogens Wiederholt

Direktør for Spastikerforeningen

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Foto af Mogens Wiederholt, direktør for Spastikerforeningen

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Det er vigtigt, at der foregår en åben og kvalificeret dialog mellem myndigheder, handicaporganisationer og civilsamfundet i øvrigt om handicappolitikken. Vi oplever desværre alt for ofte i den politiske og offentlige debat, at mennesker med funktionsnedsættelser dæmoniseres og gøres til årsagsforklaringen på alle de økonomiske problemer og ulykker, som samfundet står med. Kun gennem dialog og gensidigt kendskab til hinanden og hinandens positioner er det muligt at skabe blivende positive holdninger til mennesker med funktionsnedsættelser.

Rådet er den vigtigste platform for den dialog. Rådet er samtidig rådgivende overfor regering og Folketing i handicapspørgsmål. Det er vigtigt for Danske Handicaporganisationer (og for min basisorganisation Spastikerforeningen), at vi har indflydelse på og kan påvirke de råd, der gives. Samtidig er Rådet en rigtig vigtig kilde til information for mig som medlem – og dermed også for de medlemmer af Spastikerforeningen, jeg kan kommunikere den information videre til.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Jeg håber, Det Centrale Handicapråd vil udvikle sig til en fælles stemme, som med baggrund i de mangeartede organisationer og nøglepersoner, der sidder i Rådet, vil tilkæmpe sig rollen som samfundets samvittighed  på handicapområdet.
Vi skal med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention sætte fingeren der, hvor det gør ondt. Det er ikke Rådets opgave at stryge noget eller nogen med hårene, men vi skal skabe synlighed og tydelighed omkring de vilkår, der gælder for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark. Ingen skal være i tvivl om hvis side, vi er på.  Fra det udgangspunkt skal vi bygge bro og skabe dialog mellem de mange forskellige synspunkter og legitime interesser, som er i samfundet og i Rådet. Hvis vi kan skabe én stemme, som på tværs af handicaporganisationer, kommuner, arbejdsgivere og arbejdstagere og andre interessevaretagere, forfægter handicappedes ret til en tilværelse på lige fod med enhver anden borger i dette samfund, så kan Rådet flytte rigtigt meget i den offentlige debat – og på de vilkår, der gælder for mennesker med funktionsnedsættelser.