Morten Hjelholt

Lektor på IT-Universitetet

Indstillet af IT-Universitetet

Morten Hjelholt

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

På IT-Universitetet er jeg leder af en forskningsgruppe, som arbejder med ”IT for alle”. Fra dette ståsted har jeg set såvel positive som uheldige konsekvenser af de seneste årtiers hastige samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Fra min position i Det Centrale Handicapråd vil jeg indgå i en dialog omkring lige adgang og ligeværdigt medborgerskab for mennesker med funktionsnedsættelser i en tid, hvor samfundet i stigende grad gøres digitalt.

Jeg mener, at det er afgørende, at kommende debatter, strategiarbejde og politikudvikling tager sit udgangspunkt hos de mennesker, der har de konkrete udfordringer. Dette kan være en svær øvelse, men Det Centrale Handicapråd er med sit fokus og bredde et organ, der gennem dialog kan bidrage til at dette sker.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Jeg håber, at Det Centrale Handicapråd fortsat vil være et afgørende rum for debatter omkring ligeværdig politikudvikling. Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention ser jeg - fra et IT-perspektiv - vigtige områder, som bør debatteres yderligere i relationen mellem staten og den funktionsnedsatte borger. Det er mit håb, at arbejdet i Det Centrale Handicapråd kan være med til at revitalisere debatten omkring IT’s rolle i et sammenhængende samfund. En debat, der ikke kun handler om teknisk adgang, men også adresserer nye socialiseringsformer, inklusions/eksklusionsmekanismer og menneskevenligt digitalt design.