Indholdsfortegnelse | Til bund


Årsberetning 2004


Det Centrale Handicapråd


Resume

forside af årsberetning 2004

Årsberetningen 2004 fra Det Centrale Handicapråd indeholder tre temaartikler om henholdvis strukturreformen, beskæftigelse og om etik og handicap. Derudover er der en gennemgang af rådets arbejde i 2004 opdelt efter sektorområder.

Indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen i HTML-format
Årsberetningen i pdf-format
Årsberetningen i ascii-format

Udgiver:
Det Centrale Handicapråd
Bredgade 25, Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal
1260 København K.
3311 1044
dch@dch.dk


Indholdsfortegnelse | Til top
Det Centrale Handicapråd Version 1 den 17. Marts 2005
Fremstillet med IT- og Telestyrelsens hjælpeprogram.
URL: http://www.dch.dk/beret/beret2004/index.html