Årsberetning 2009


Det Centrale Handicapråd


 

DCHÅrsberetning2009

Resume


Årsberetningen 2009 fra Det Centrale Handicapråd ser ind i fremtiden, nu hvor FN's Handicapkonvention er trådt i kraft.
Som noget nyt rummer beretningen et referat af alle artikler i let-læst form.

Beretningen indeholder også tre temaartikler om rådets arbejde på uddannelsesområdet, om fremtidens botilbud og om en tiltrængt regelafklaring for domfældte med udviklingshæmning.
Derudover er der en gennemgang af DCH’s arbejde i 2009 opdelt i sektorområder.

Hele publikationen i HTML-format
Årsberetningen i pdf-format
Årsberetningen i ascii-format

Udgiver:
Det Centrale Handicapråd
Bredgade 25, Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal
1260 København K.
3311 1044
dch@dch.dk


Det Centrale Handicapråd Version 1 den 23. marts 2010
URL: http://www.dch.dk/beret/beret2009/index.html