Her kan du få hjælp

Generelt

Ældresagens rådgivningsservice

Ældresagens rådgivning tilbyder en bred vifte af services til hjælp og vejledning. Både sociale, juridiske, økonomiske og generelle spørgsmål behandles af ældresagens rådgivere.  Ældresagens rådgivning stiller også pjecer og materialer til rådighed igennem deres hjemmeside, der kan vejlede den enkelte om arbejdsliv, helbred, boformer, klagemuligheder samt andre emner.

Bemærk at opkaldet til rådgivningen er gratis, men at visse services kan kræve medlemskab af ældresagen.

Institution:
Ældresagen
Telefonnr:
80 30 15 27. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. Torsdag kl. 14-18.
Hjemmeside:

Borger.dk

Hjemmesiden www.borger.dk - "Handicap" er en god indgang til megen information.

Hjemmeside:

FN's handicapkonvention

Information om FN's konvention om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse kan findes samlet på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside om konventionen.

Institution:
Institut for Menneskerettigheder
Telefonnr:
32 69 88 88

Diskrimination

Danmark har ikke en lov, der forbyder diskrimination på grund af handicap med undtagelse af arbejdsmarkedsområdet. Det betyder, at der kun er mulighed for at klage over diskrimination, hvis den er foregået inden for arbejdsmarkedsområdet. Her kan man klage til Ligebehandlingsnævnet (se under arbejdsmarkedet). Institut for Menneskerettigheder har forpligtelsen til at holde øje med, at Danmark efterlever FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. På instituttets hjemme kan man finde information om hvad diskrimination er, og også om klagemuligheder.

Institut for Menneskerettigheder har derudover oprettet en særlig hjemmeside www.sigfranu.dk, hvor man anonymt kan registrere det, hvis man har oplevet forskelsbehandling på grund af f.eks. handicap.

Institution:
Institut for Menneskerettigheder.
Telefonnr:
32 69 88 88
Hjemmeside:

Viden om handicap

Viden om bestemte former for handicap kan fås hos Videnscenter om Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS), som er en del af Socialstyrelsen.

ViHS indsamler, bearbejder, udvikler og formidler viden om handicapgrupper, hjælpemidler og socialpsykiatri. Målgruppen for ViHS arbejde er både borgere og professionelle. ViHS rådgiver ikke i enkeltsager.

Der findes også samlet viden om forskellige former for handicap, herunder sjældne handicap, på Socialstyrelsens hjemmeside.

Institution:
Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS)
Telefonnr:
72 42 41 00

Danske Handicaporganisationer

Mange handicaporganisationer har også mulighed for at yde rådgivning og flere har socialrådgivere ansat. På Danske Handicaporganisationers hjemmeside under "Om DH", findes en adresseliste med DH's medlemsorganisationer.

Institution:
Danske Handicaporganisationer - DH
Telefonnr:
36 75 17 77
E-mail:
Hjemmeside:

Arbejdsmarked

Materiale om arbejdsmarkedet og den aktive beskæftigelsesindsats

CABI er primært en organisation for jobcentre og arbejdsgivere, men de opsamler og præsentere viden og lovtekster der berører arbejdsmarkedet generelt på deres hjemmeside. Emnerne i de materialer som stilles til rådighed, spænder fra eksempelvis fleksjob, sygefravær og socialøkonomi til unge i uddannelse og arbejde.

Bemærk at den telefoniske vejledning er forbeholdt virksomheder og jobcentre.

Institution:
CABI virksomhedsnetværk
Telefonnr:
-
E-mail:
Hjemmeside:

Frivillig vejledning om fleksjob og skånejob.

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) tilbyder en bred vifte af ressourcer på frivillig basis, med underafdelinger i hele landet. Foreningen rådgiver omkring juridiske, økonomiske og personlige vilkår i forhold til skåne- og fleksjob-situationer hos private borgere.

Bemærk at visse services og rådgivningsbehov kan kræve medlemskab af organisationen.

 
Institution:
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS)
Telefonnr:
93 20 80 60. Mandag 10.00 – 14.00. Tirsdag 10.00 – 14.00. Torsdag 10.00 – 14.00. Onsdag og fredag lukket.
E-mail:
Hjemmeside:

Fleksjob efter ny ordning (2012)

I 2012 kom der nye regler for fleksjob. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) lancerede en fleksjobkampagne som led i førtidspension/fleksjob-reformen. På hjemmesiden kan både arbejdsgivere og fleksjobbere på den nye ordning finde information om ordningen og de nye regler. 

 
Institution:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Telefonnr:
72 21 74 00
E-mail:
Hjemmeside:

Kompensationsmuligheder på arbejdsmarkedet

Specialfunktion Job og Handicap er tilknyttet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og skal rådgive jobcentre og andre aktører om kompensationsmuligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet. Det kan være spørgsmål om hjælpemidler, personlig assistance eller mentorordning. Specialfunktion Job og Handicap har mange gode information på deres hjemmeside, som også private personer og virksomheder kan have glæde af at kende.

Institution:
Specialfunktion Job og Handicap.
Telefonnr:
Hotline: 72 22 38 50 (kun for jobcentre og andre aktører) Telefontid: Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00 Torsdag også kl. 13.00 - 15.00
E-mail:
Hjemmeside:

Sider