Her kan du få hjælp

Generelt

Borgere kan få uvildig vejledning

Som borger kan man henvende sig til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) i følgende situationer:

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer sig over forvaltningens behandling af din henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse og er i tvivl om mulighederne for at klage

Man kan rette henvendelse om: Social-, uddannelses- arbejdsmarkeds-, sundhed- og transportspørgsmål.

Ved at ringe til DUKH kommer man i kontakt med en administrativ medarbejder, der får en kort beskrivelse af problemstillingen. Det afklares, om det er en sag DUKH kan gå ind i. Hvis det er en sag for DUKH, vil der blive booket tid til en telefonisk samtale med en rådgiver. DUKH giver også netrådgivning. Det vil sige, man kan stille et spørgsmål og så kommer der svar på DUKH's hjemmeside.

Nærmere information findes på DUKH' s hjemmeside. På hjemmesiden findes generelt megen god information.

Institution:
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - DUKH
Telefonnr:
76 30 19 30 Telefontid: Mandag: 9 – 15 Tirsdag. 9 – 15 Onsdag: 9 – 13 (kun administrative henvendelse og ikke rådgivning) Torsdag: 9 – 17 Fredag: 9 – 15
Hjemmeside:

Uddannelse

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte, som fx personlig assistance og tegnsprogstolkning.

Der søges om specialpædagogiske støtte på den uddannelsesinstitution, hvor man er optaget.

Institution:
Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.
Telefonnr:
33 92 50 00 kl. 9.30-12, onsdag kl. 11-12
E-mail:
Hjemmeside:

SU-handicaptillæg

SU-handicaptillæg (ved videregående uddannelser). Et tillæg personer med handicap kan søge ved siden af SU. Tillægget skal kompensere for den manglende mulighed for at have job ved siden af studiet. Handicaptillægget søges via minSU.

Institution:
Det er uddannelsesstedet, der yder rådgivning og vejledning om SU og handicaptillægget.
Hjemmeside:

Videregående uddannelse og psykiske problemer

Der findes rådgivninger for studerende med psykiske problemer. Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på de lange videregående uddannelser og studerende på uddannelser på professionsbachelorniveau.

Telefonen er åben mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13.

Institution:
Studenterrådgivningen
Telefonnr:
70 26 75 00
Hjemmeside:

Videregående uddannelser

Problemer i forbindelse med en videregående uddannelser.

Institution:
Studievejlederen på den pågældende uddannelse. Handicappede Studerende og Kandidater, som rådgiver om stort set alle forhold vedrørende videregående uddannelser. Den her nævnte hjemmeside er til Handicappede Studerende og Kandidater.
Telefonnr:
Handicappede Studerende og Kandidater: 51 95 81 00 eller 51 95 91 09 (mandag fra kl. 11 -14 og torsdag fra kl. 11 – 14)
E-mail:
Hjemmeside:

Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser

Institution:
Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis man er under 25 år. Det lokale UU-center findes på uddannelsesguidens hjemmeside.

Folkeskolen

Hvis du har spørgsmål til muligheder for elever med handicap i folkeskolen kan der være hjælp at hente på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ved konkrete sager, kan der være mulighed for rådgivning fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (se under generelt).

Institution:
Skolelederen på den pågældende skole eller DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet). DUHK rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune.
Hjemmeside:

Tilgængelighed til konkrete uddannelsesinstitutioner

Tilgængelighed til konkrete uddannelsesinstitutioner.

Institution:
Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "EMU's vejviser om skolers tilgængelighed"

Tilgængelighed til uddannelser

EMU, Danmarks Undervisningsportal, har en side om tilgængelighed til uddannelser, der blandt andet giver oplysning om mulighed for hjælpemidler mm. På hjemmesiden er der informationer som dækker alle uddannelsesområder.

Institution:
Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "EMU – Tilgængelighed til uddannelse."

Spørgsmål om undervisning

Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet) har en god og overskuelig hjemmeside i forhold til spørgsmål inden for undervisningsområdet som for eksempel specialundervisning og adgang til uddannelse.

På hjemmesiden skal du gå ind under fanebladet ”Uddannelse”, dernæst kan man vælge uddannelsesområde.

Institution:
Ministeriet for Børn og Undervisning
Telefonnr:
33 92 50 00
E-mail:
Hjemmeside:

Sider