Her kan du få hjælp

Sundhed

Psykiatri, klagemulighed

Klagemuligheder i forbindelse med psykiatri.

Institution:
Det Psykiatriske Patientklagenævn under statsforvaltningen, der hvor man bor.

Psykiatri - personlig rådgivning

Til dig, der har brug for personlig rådgivning i forbindelse med psykiatri

Institution:
Psykiatrifonden, hvor der er mulighed for telefonisk eller netbaseret anonym rådgivning.
Telefonnr:
39 25 25 25 (Mandag - fredag 11-23. Lør-, søn- og helligdage 11-19)

Psykiatri og etniske minoritetsgrupper

Psykiatri og etniske minoritetsgrupper.

Institution:
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.
Telefonnr:
38 64 70 38
Hjemmeside:

Information om behandling, rettigheder m.m.

Oplysninger om behandling, rettigheder og andre ting vedrørende sundhed.

Institution:
Hjemmesiden www.sundhed.dk er en elektronisk vej til overblik over kommunikation i sundhedsvæsenet. Siden drives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Regionerne, Kommunerne og Apotekerne.
Hjemmeside:

Klagemuligheder vedr. sundhed

Klagemuligheder vedrørende emner inden for sundhed.

Institution:
Patientombuddet (tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn) tager blandt andet stilling til klager over information og indhentelse af samtykke, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt. Patientombuddet er endvidere 2. instans i forhold til afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn vedrørende tvangsforanstaltninger.
Telefonnr:
22 28 66 00

Sundhed

Generel information om sundhed.

Institution:
Borger.dk har en side med information om blandt andet aktindsigt, klagemuligheder, patientforeninger, tolkning m.m.
Hjemmeside:

Generelt

Specialiserede sager

Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) rådgiver kommuner, borgere og institutioner - når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Ifølge VISOs hjemmeside kan man som borger få hjælp til en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner sin egen eller for eksempel sit´barns situation. Hos VISO kan man også få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. VISO yder rådgivning, som supplerer kommunens ekspertise, viden og erfaring.

VISO kan kontaktes ved at man udfylder et skema på hjemmesiden eller man kan ringe og få en uforpligtende og afklarende samtale.

Institution:
Faglig viden kan fås hos Videnscenter for Socialpsykiatri.
Telefonnr:
72 42 40 00 Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-15.

Handicapbil

Handicapbil

Rådgivning om handicapbil.

Institution:
Det er kommunen, der rådgiver om bil. Det er ligeledes kommunen, der har mulighed for at bevilge en handicapbil. Handicaporganisationen PTU har en særlig afdeling for handicapbiler, hvor man også kan få vejledning. PTU har også en køreskole, hvor bilerne kan indrettes efter individuel behov. Derved bliver det muligt at køre disse biler med forskellige funktionsnedsættelser.
Telefonnr:
PTU : 36 73 90 00 (Mandag-torsdag fra kl. 08.00 - 16.00. Fredag fra kl. 08.00 - 15.00)
E-mail:
Hjemmeside:

Ledsagerkort

Ledsagerkort

Ledsagerkort - til DSB eller offentlige museer m.v.

Institution:
Danske Handicaporganisationers Brugerservice. På hjemmesiden www.handicap.dk skal du gå ind under "Brugerservice."
Telefonnr:
36 75 17 93 (Telefontid: 10 -12)
Hjemmeside:

Parkeringskort

Parkeringskort

Parkeringskort - tidligere hed de "de blå invalidevognskilte."

Institution:
Danske Handicaporganisationers Brugerservice. På hjemmesiden www.handicap.dk skal du gå ind under "Brugerservice."
Telefonnr:
36 75 17 93 (Telefontid: 10 -12)
Hjemmeside:

Sider