Her kan du få hjælp

Førtidspension

Førtidspension

Generel beskrivelse af reglerne om førtidspension. Der er ligeledes mulighed for at lave en beregning af, hvilket beløb man får udbetalt.

Institution:
På hjemmesiden www.borger.dk skal du gå ind under Pension og efterløn. Dernæst førtidspension (står i det grønne æble på højre side). Dernæst vælges ny eller gammelordning og så Selvbetjening, som står på højre side.
Hjemmeside:

Værgemål

Værgemål

Værgemål

Institution:
Statsforvaltningen, der hvor borgeren bor. Nedenstående hjemmeside fortæller om statsforvaltningens opgaver

Forsikring

Forsikringer

Spørgsmål om forsikringer.

Institution:
Forsikring & Pension, som er brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser
Telefonnr:
41 91 91 91

Tilgængelighed til IT og hjemmesider

Information om tilgængelighed til it og hjemmesider

Information om tilgængelighed til it og hjemmesider.

Institution:
Digitaliseringsstyrelsen (Det tidligere KIA er flyttet til Digitaliseringsstyrelsen). På hjemmesiden går man ind under it-arkitektur & standarder
Telefonnr:
33 92 52 00
E-mail:
Hjemmeside:

Fysisk tilgængelighed

Information om fysisk tilgængelighed

Information om fysisk tilgængelighed.

Institution:
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI.) SBI har en særlig afdeling, der rådgiver om fysisk tilgængelighed - bygninger, ude arealer og transport. På hjemmesiden kan man se, hvilke personer, der sidder med tilgængelighed, og der er mange gode anvisninger.
Telefonnr:
45 86 55 33
E-mail:
Hjemmeside:

Arbejdsmarked

Fleksydelse

Fleksydelse er erstatning for den manglende mulighed for at modtage efterløn, når man har været ansat i et fleksjob. Ligesom  ved efterløn skal man betale til fleksydelsesordningen.

Institution:
Jobcentret i kommunen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Telefonnr:
33 96 36 00
E-mail:
Hjemmeside:

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er erstatningen for den manglende mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, når man bliver arbejdsløs efter ansættelse i et fleksjob. Man betaler ikke ind til ledighedsydelse, sådan som man gør i forhold til arbejdsløshedsdagpenge.

Institution:
Jobcentret i kommunen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Telefonnr:
33 96 36 00
E-mail:
Hjemmeside:

Fleksjob

Fleksjob.

Institution:
Jobcentret i kommunen, eller Styrelsen for Arbejdsmarkede og Rekruttering
Telefonnr:
72 21 74 00
E-mail:
Hjemmeside:

Job med løntilskud for førtidspensionister

Job med løntilskud for førtidspensionister.

Institution:
Jobcentret i kommunen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Telefonnr:
33 96 36 00
E-mail:
Hjemmeside:

Diskrimination på arbejdsmarkedet

Diskrimination på arbejdsmarkedet fx afskediget på grund handicap

Institution:
Ligebehandlingsnævnet: Her kan man anke og få vejledning i sager om diskrimination på arbejdsmarkedet
Telefonnr:
33 4112 99 Åbningstid: mandag - fredag kl. 09 -15.
E-mail:

Sider