Susan Tetler

Professor med særlige opgaver, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Indstillet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Foto af Susan Tetler, professor med særlige opgaver, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Det unikke ved arbejdet i Det Centrale Handicapråd er de forskellige perspektiver, der her mødes og brydes i en forenet bestræbelse på holistisk at belyse problemstillinger vedrørende handicap. Jeg har valgt at engagere mig i rådets arbejde for at bidrage til en udvikling af hele uddannelsesområdet i en mere inkluderende retning, og i den sammenhæng har der været gode og konstruktive med- og modspil fra repræsentanter fra andre samfundsarenaer, som i sidste instans vil kunne gøre bidrag og rådgivning fra Det Centrale Handicapråd (endnu) mere helstøbte.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Min forhåbning er, at Det Centrale Handicapråd ved sine indsatser vil bidrage til et mere inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer, og at dette vil ske i et partnerskab med andre aktører på uddannelsesområdet. I første omgang gøres der en indsats i forhold til forældrenes holdninger til en mere inkluderende skole i et partnerskab med Skole og Forældre.
Et andet område, jeg håber kan fremmes via mit arbejde i Det Centrale Handicapråd, er handicapforskningen. I forhold til de mange ressourcer, der anvendes på handicapområdet, er det forbløffende at konstatere, hvor få ressourcer der investeres i forskning, der kan give ny viden om for eksempel levevilkår for børn, unge og voksne med en funktionsnedsættelse. I første omgang sættes der fokus på dette ved et 'Gå hjem møde' i et partnerskab med SFI og det danske netværk for handicapforskning (nndr.dk).