Nyheder

I dag førstebehandler Folketinget regeringens forslag om at tiltræde tillægsprotokollen til FN's...

Mennesker med handicap kan være særligt udsat, når retssikkerheden kradser.