Nyheder

Det Centrale Handicapråds første møde i den nye firårige rådsperiode blev afholdt d. 27. februar betød...

Fjern krydset i kalenderen!

Det Centrale Handicapråds årsmøde udskydes til et senere tidspunkt.